Logowanie w Panelu Mieszkańca
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się w Panelu Mieszkańca
Uwaga! Jeśli dostałeś zaproszenie do nowego Panelu Mieszkańca, przejdź do nowej strony logowania, znajdującej się pod adresem https://nowy.panelmieszkanca.pl!
Część naszych Klientów korzysta już z nowej platformy eMieszkaniec i tym samym nowego Panelu Mieszkańca. Ponieważ proces przeniesienia Klientów na nową platformę jest dość skomplikowany, robimy to sukcesywnie i powoli.
Jeśli nie dostałeś jeszcze informacji lub zaproszenia od swojego zarządcy do nowego Panelu, znajdującego się pod adresem https://nowy.panelmieszkanca.pl, prawdopodobnie Twoje konto nie zostało jeszcze przeniesione i dalej korzystasz ze starej platformy.